Legion Maryi

legionLegion Maryi powstał w Irlandii w 1921 roku. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.


W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.


 


 


 


legion_2


 


Legion jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o apostolstwie świeckich.


Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz ?głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu?. Włączają się oni w prace Kościoła, dając wyraz temu, że Kościół to nie tylko hierarchia, lecz także wszyscy wierni. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Członkiem Legionu Maryi może być każdy, kto świadomy jest swojego miejsca w Kościele katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.


Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.


Maryja czeka na wszystkich, jako na swoich współpracowników, na swoją armię, która przeciwstawi się złu.


ZAŁOŻYCIEL LEGIONU MARYI


legion_4Sługa Boży Frank Duff (07 czerwca 1889 – 7 listopada 1980) urodził się w Dublinie jako najstarsze dziecko z bogatej rodziny. Najbardziej znany jest ze zwrócenia uwagi na rolę świeckich w Kościele oraz utworzenia Legionu Maryi .


W 1916 roku, w wieku 27 opublikował swoją pierwszą broszurę zatytułowaną „Czy możemy być świętymi?” Wyraził w niej przekonanie, że wszyscy bez wyjątku są powołani do świętości, i że poprzez wiarę chrześcijańską wszystkie osoby posiadają środki niezbędne do osiągnięcia takiej świętości.


W dniu 07 września 1921 Frank Duff założył Legion Maryi. Jest to organizacja apostolska świeckich w służbie Kościoła katolickiego , w ramach kościelnych wytycznych. Jej celem jest dwojaki duchowego rozwoju jej członków i podnoszenie panowania Chrystusa przez Maryję.


Legion działa na całym świecie. Dziś szacuje się, że organizacja na całym świecie posiada ok. 10 milionów członków.


W 1965 roku papież Paweł VI zaprosił go do wzięcia udziału w Soborze Watykańskim II jako Lay Observer, honor, w którym papież uznał i potwierdził jego ogromną pracę dla apostolstwa świeckich.


W dniu 07 listopada 1980 Frank Duff zmarł i został pochowany w Glasnevin Cemetery w Dublinie.WIRTUALNY CMENTARZ:

Zapraszamy do odwiedzin Wirtualnego Cmentarza Parafii Waśniów:


LITURGIA NA DZISIAJ:
MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele, Uroczystości i Święta:


09:00

11:00

16:00

Dzień powszedni:


17:00

KONTAKT:

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie


ul. Rynek 30

27-425 Waśniów

tel: (+48) 41 2646013

KONTO BANKOWE:

Dla ofiarodawców podajemy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Waśniów

73 8507 0004 2008 8000 3632 0001

z dopiskiem "darowizna na Kościół w Waśniowie"