Apostolat Margaretka

margaretka1APOSTOLAT MODLITWY ZA KAPŁANÓW
Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi


 


 


 


Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.


Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.


Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą.


Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską.


Koronka Medziugorska: Wierzę, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorji jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów ? swoich drogich synów, duchową ochroną.


margaretka2Zaleca się, aby:


– trzy pierwsze trójki odmawiać w intencji zwycięstwa Maryi,


– trzy następne o pokonanie szatana,


– zaś siódmą trójkę za triumf Niepokalanego Serca Maryi!


Można też powiązać każdą z siedmiu trójek z prośbą o odrodzenie siedmiu darów Ducha Świętego (1.Mądrości, 2.Rozumu, 3.Umiejętności, 4.Rady, 5.Męstwa, 6.Pobożności, 7.Bojaźni Bożej), gdyż Niepokalana pragnie zanurzać kapłanów w mocy Ducha Świętego.


Grupa siedmiu osób składa wieczyste przyrzeczenie modlitwy, posługując się formułą:


Boże w Trójcy jedyny i Maryjo, Królowo Pokoju, w ramach Apostolatu MARGARETKA przyrzekam wieczystą modlitwę za ks. ?? (imię i nazwisko). Moje przyrzeczenie zanurzam w chwalebnym Krzyżu Chrystusa i Niepokalanym Sercu Maryi. Amen.


Jeśli ktoś umiera wcześniej niż dany kapłan, to istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to osoba składająca przyrzeczenie zabiera ze sobą obowiązek modlitwy wstawienniczej także po śmierci (w niebie lub w czyśćcu ? na zasadzie świętych obcowania). Gdyby kapłan umarł wcześniej, to nie przestajemy się za niego modlić. Wierzymy, że Bóg w swym miłosierdziu wykorzysta każdą modlitwę zanoszoną za kapłanów i pozwoli uczestniczyć w wymianie duchowych dóbr pomiędzy siódemką a jej kapłanem.


Najważniejsza sprawą jest, aby przyrzeczenie zostało złożone w całkowitej wolności serca i ufności w Bogu, który nie odmawia niezbędnej pomocy dla dochowania wierności złożonemu przyrzeczeniu.


Przykładowe modlitwy za kapłanówSiedem osób połączonych ofiarowywaniem dnia za Kapłana, wybiera formę modlitwy, która im najbardziej odpowiada i kontynuuje ją przez całe swoje życie, także po jego śmierci. Może to być np. :


Modlitwa za Kościół i Kapłanów św. siostry Faustyny Kowalskiej (Dz. s. F. 1052)


O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana ? bo Ty wszystko możesz. Amen.


Lub


Modlitwa za Kapłanów opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI, zaczerpniętą z Agendy Liturgicznej Diecezji Opolskiej (Opole 1981 r. s. 215)O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu. Święty ?.. (imię patrona), którego imię nosi ks. ?.. (imię kapłana)… Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.
Ważna uwaga:


Ta sama osoba, może należeć do wielu MARGARETEK, np. za siedmiu kapłanów – każdy na jeden dzień tygodnia. Jest również możliwość zwielokrotnienia liczby kapłanów i objęcia modlitewnym wstawiennictwem w tym samym dniu tygodnia kilku kapłanów, lecz w tym przypadku należy odmówić przepisaną modlitwę oddzielnie za każdego z nich.


[źródło: http://www.medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/apostolat-margaretka.html ]


Przykładowy blankiet Margaretki:


margaretka3


 


 


MARGARETKA to wspaniale dzieło Boże, które jest wyrazem miłości Maryi i Kościoła do swoich kapłanów.W naszej parafii św. Piotra i Pawła, powstały już pierwsze Margaretki. Ale potrzeba ich jak najwięcej! Poczujmy się odpowiedzialni za naszych Duszpasterzy! Podarujmy im największy skarb jaki mogą od nas otrzymać ?naszą nieustającą modlitwę!


Przyłączmy się do tego wspaniałego dzieła Bożego!


Wszystkich chętnych do podjęcia wieczystej modlitwy za kapłanów pracujących w naszej parafii i stworzenia w ich intencji licznych ?modlitewnych kwiatów? (Margaretek) – zapraszamy!


Wszak Ewangelia mówi:


„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. (…) Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje”

(Mt 6, 19-21)„Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie”

Jr 3,15Zgłoszenia można kierować do zelatorów kół różańcowych, które działają w każdej miejscowości naszej parafii.

Opracowanie: K. M.WIRTUALNY CMENTARZ:

Zapraszamy do odwiedzin Wirtualnego Cmentarza Parafii Waśniów:


LITURGIA NA DZISIAJ:
MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele, Uroczystości i Święta:


8:30

10:00

11:30

16:00 - Okres letni

15:00 - Okres zimowy


Dzień powszedni:


17:00 - Okres letni

16:00 - Okres zimowy

KONTAKT:

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie


ul. Rynek 30

27-425 Waśniów

tel: (+48) 41 2646013

KONTO BANKOWE:

Dla ofiarodawców podajemy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Waśniów

73 8507 0004 2008 8000 3632 0001

z dopiskiem "darowizna na Kościół w Waśniowie"

PORTAL OPOKA: