Chrzest

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.


Chrzest ustanowił Pan przed swoim wniebowstąpieniem, mówiąc do Apostołów:


„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.”


(Mt 28,19-20).


Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Chrzest gładzi grzech pierworodny i wszystkie grzechy osobiste, daje życie łaski i czyni człowieka dzieckiem Bożym, członkiem Kościoła.


Chrzest wyciska w duszy niezatarte znamię, które uzdalnia człowieka do udziału w kulcie religijnym. Chrzest nie może być powtórzony.


Chrztu udziela kapłan lub diakon. W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem, że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc:Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


 


Obowiązki rodziców dziecka:


+ przygotowują się do chrztu dziecka

+ są obecni

+ publicznie proszą o chrzest

+ kreślą znak krzyża na czole dziecka

+ wyrzekają się szatana

+ składają wyznanie wiary

+ niosą niemowlę do chrzcielnicy

+ otrzymują specjalne błogosławieństwo

+ doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie)

+ są świadkami wiary dla dziecka

+ przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień

+ spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.)

+ razem modlą się z dzieckiem i za dziecko

+ wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu

+ świętują dzień Patrona

+ uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych)

+ zawierzają dziecko Bogu


 


Obowiązki rodziców chrzestnych:


+ wyznaczeni przez rodziców

+ przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie

+ nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest

+ należą do Kościoła katolickiego

+ jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie

+ wyrzekają się szatana

+ wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymu je chrzest

+ otrzymują specjalne błogosławieństwo

+ trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu

+ pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka

+ prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie

+ żyją wiarą, nadzieją i miłością

+ modlą się za chrześniaka

+ kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną

+ zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium

+ w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę
WIRTUALNY CMENTARZ:

Zapraszamy do odwiedzin Wirtualnego Cmentarza Parafii Waśniów:


LITURGIA NA DZISIAJ:
MSZE ŚWIĘTE:

Niedziele, Uroczystości i Święta:


8:30

10:00

11:30

16:00

Dzień powszedni:


16:30

17:00

KONTAKT:

Parafia Rzymsko-Katolicka

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Waśniowie


ul. Rynek 30

27-425 Waśniów

tel: (+48) 41 2646013

KONTO BANKOWE:

Dla ofiarodawców podajemy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o/Waśniów

73 8507 0004 2008 8000 3632 0001

z dopiskiem "darowizna na Kościół w Waśniowie"

PORTAL OPOKA: